Month: January 2021

ควรรู้! ทวนความรู้ ก่อนดู WandaVision ซี่รี่ย์แรกของมาร์เวล

ควรรู้! ทวนความรู้ ก่อนดู WandaVision ซี่รี่ย์แรกของมาร์เวล เมื่อปี 2019 มา Marvel Studio ได้ปล่อยกำหนดการณ์ ภาพยนตร์และซีรีส์กว่า 10 เรื่องที่ฉายในโรงภาพยนตร์และดิสนีย์พลัส (Disney+